Tinget 2022

Det innkalles til Forbundsting lørdag 23. april 2022 kl. 0900 i Thon Hotel Oslo Airport,
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen (Buss 22 fra flyplassen).

Det er lagt opp til avslutning søndag 24. april 2022 ca. kl. 1400.

Forslag som klubbene, bueskytterkretser- og regioner, og forbundets tingvalgte komiteer
ønsker behandlet på Tinget, må være oss i hende senest den 22. januar 2022.
Dette inkluderer forslag til endring eller forkasting av vedtekter til vårt regelverk/Tingvedtak.
Vedtektsendringene 2020 – 2022 finner dere her.
Vedlagt skjema benyttes for dette.

Fullmaktsskjema ligger under vedlegg, og må sendes inn til bue@bueskytterforbundet.no innen 01.04.22.

For mer informasjon, se vedlagt innkalling

Hotellbestilling/ Innkvartering Tinget 2022

—————————————————————

I tilknytning til Tinget 2022 som avholdes i Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen har vi fått følgende tilbud:

Helpensjon 2 døgn (fredag middag – søndag lunsj)

i dobbeltrom (pr. pers)                                                     kr. 2.926,-
i enkeltrom                                                                       kr. 3.931,-

Helpensjon 1 døgn (lunsj-middag-frokost-lunsj)
i dobbeltrom (pr. pers)                                                      kr. 1.713,-
i enkeltrom                                                                       kr. 2.080,-

Prisene inkluderer kaffepauser og bruk av hotellets fasiliteter.

Dagdeltakere (som ikke overnatter) – 2 dager               kr. 1.050,-
(Denne prisen inkluderer ikke middag, som i tilfelle må betales til vanlig pris, kr 415,-)

For ordens skyld opplyser vi at tingrepresentantene selv må betale det som settes på rommet av drikke etc..

Selve rommet vil bli fakturert til klubb/krets/region i etterkant av Tinget.

Hotellet ligger i kort avstand til Oslo Lufthavn Gardermoen hvor man tar buss 22.
Gode parkeringsmuligheter til en pris av 130,- pr døgn.

Bestillingslisten nedenfor må fylles ut nøyaktig og returneres Norges Bueskytterforbund – senest 1. mars 2022.

Papirene sendes Norges Bueskytterforbund,   bue@bueskytterforbundet.no

Med hilsen

NORGES BUESKYTTERFORBUND
Jan R Skyttesæter,
Generalsekretær


Vedlegg:

Tingpapirer og Protokoll