Landslagssøknad

  Jeg ønsker å søke meg inn på:

  Høyeste stevnescore i løpet av siste kalenderår

  Skive/Inne

  Skive/Ute

  Felt

  3D

  *Det stilles ikke scorekrav til Ungdom og Para

  Motivasjonsskriv

  Skrivet bør inneholde noe om:

  • Styrker & Forbedringsområder
  • Dine forventninger & personlige målsetninger
  • Finaleerfaring
  • Motivasjon for søknad
  • Maksimum, 1 side.