Kontakt

Ansatte

Jan Roger Skyttesæter

Generalsekretær
21029785

Endre Vik Larsen

Utviklingsansvarlig
+4799125103

Forbundsstyret

Steinar Risinggård

President
+4791631468

Eva C. Thesen

1. Visepresident
+4791888880

Sigmund Lindberget

2. Visepresident
+4795083132

Per Christian Stensgård

Styremedlem
+4791669999

Marius Halvorsen

Styremedlem
+4747398540

Stine Nygård

Styremedlem
+4797521979

Svein Nikolaisen

1. varamedlem
+4792092958

Rune Edvardsen

2. varamedlem
+4790737470

Tine Thidemann Sørli

3. varamedlem

Oda Beer-Mølslett

Leder Ungdomsutvalget, Styremedlem
+4795559085

Ungdomsutvalget

Oda Beer-Mølslett

Leder Ungdomsutvalget, Styremedlem
+4795559085

Andreas Vik Larsen

Medlem Ungdomsutvalget

Anne Bryn

Medlem Ungdomsutvalget

Odin Foss Sjøtun

Medlem Ungdomsutvalget

Adrian Rutledal

Medlem Ungdomsutvalget

Anders Reirå Ramstad

Varamedlem Ungdomsutvalget