Kontakt

Ansatte

Jan Roger Skyttesæter

Generalsekretær
21029785

Endre Vik Larsen

Utviklingsansvarlig
+4799125103

Benjamin Backofen

Trenerveileder
+4793672262

Forbundsstyret

Steinar Risinggård

President
+47 916 31 468

Eva C. Thesen

1. Visepresident
+47 918 88 880

Per Christian Stensgård

2. visepresident
+47 916 69 999

Marius Halvorsen

Styremedlem
+47 473 98 540

Linda Cathrine Herud

Styremedlem
+47 400 60 276

Fred Gjelseth

Styremedlem
+47 934 99 944

Odin Foss Sjøtun

Leder Ungdomsutvalget
+47 984 99 322

Rune Edvardsen

1. varamedlem
+4790737470

Hege Rasmussen

2. varamedlem
+47 907 92 878

Sigmund Lindberget

3. varamedlem
+4795083132

Ungdomsutvalget

Odin Foss Sjøtun

Leder Ungdomsutvalget
+47 984 99 322

Anders Reirå Ramstad

Varamedlem Ungdomsutvalget

Adrian Rutledal

Medlem Ungdomsutvalget

Andreas Vik Larsen

Medlem Ungdomsutvalget