Vedlagt ligger styreprotokollen.

Vedlagt følger protokoll med vedlegg fra Styremøte 26.-27. november 2022.

Vedlagt følger protokoll med vedlegg fra Styremøte 10.-11. september 2022.

Konstituerende styremøte er gjennomført etter Tinget 2022. Styret har fordelt sine arbeidsområder og vil i perioden være slik: Navn Rolle Ansvarsområde Steinar Risinggård President Representasjon, Organisasjon, Personal, Økonomi Eva C. …

Første styremøte for perioden 2022 – 2024 Les mer »

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte samt vedlegg til regnskap og justert budsjett.

Styremøte nr. 7 ble avholdt på Ullevål Stadion 21-22 november 2021. Her følger protokollen med vedlegg.

Styremøte 26 juni ble avholdt med noen styremedlemmer over teams og noen fysisk tilstede på Idrettens Hus på Ullevål. Her følger protokollen og prosjektregnskapet.