Forbundsstyret har hatt styremøte 09. mai og vedlagt følger:

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020

Vedlagt ligger godkjent protokoll fra styremøte 23-24. november 2019

Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 7 september 2019

Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 11. mai med regnskap pr. april 2019

Vedlagt finnes godkjent møteprotokoll fra styremøte 26.01.19 med de nødvendige vedleggene.

Protokollen fra styremøte 24.-25. november er klar og ligger vedlagt med vedlegg.

Vedlagt ligger protokoll fra konstituerende styremøte.