Styremøte 26 juni ble avholdt med noen styremedlemmer over teams og noen fysisk tilstede på Idrettens Hus på Ullevål. Her følger protokollen og prosjektregnskapet.

Vedlagt ligger styremøteprotokollen og vedlegg.

Vedlagt følger godkjent styremøteprotokoll og vedlegg fra styremøte 23.-24. januar.

Norges Bueskytterforbunds styre hadde sitt andre styremøte 13. desember 2020 som digitalt møte. Vedlagt ligger protokollen, referat fra Sportsutvalgsmøte, regnskap, og godkjente uttaksprosedyrer.

Vedlagt finner dere protokollen fra styremøte 12. september 2020

Forbundsstyret har hatt styremøte 09. mai og vedlagt følger:

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020

Vedlagt ligger godkjent protokoll fra styremøte 23-24. november 2019