Vedlagt ligger styremøteprotokollen og vedlegg.

Vedlagt følger godkjent styremøteprotokoll og vedlegg fra styremøte 23.-24. januar.

Norges Bueskytterforbunds styre hadde sitt andre styremøte 13. desember 2020 som digitalt møte. Vedlagt ligger protokollen, referat fra Sportsutvalgsmøte, regnskap, og godkjente uttaksprosedyrer.

Vedlagt finner dere protokollen fra styremøte 12. september 2020

Forbundsstyret har hatt styremøte 09. mai og vedlagt følger:

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020

Vedlagt ligger godkjent protokoll fra styremøte 23-24. november 2019

Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 7 september 2019

Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 11. mai med regnskap pr. april 2019