Oppdaterte vedtekter for perioden 2020-2022 ligger nå ute og kan hentes «her». I korte trekk omhandler endringene bl.a.: -Nye klasser – besluttet på Tinget -Justering av enkelte avstander -Presisering vedr …

Oppdaterte vedtekter! Les mer »

Regelverkene er nå blitt lagt ut på nytt, oppdatert etter tingets vedtak fra Tinget 2020. Regelverkene som alltid gjelder ligger her.