Aktuelt

Styrereferater

Styremøte protokoll fra styremøte 13 desember

Aktuelt

Julehilsen fra NBF

Aktuelt, Representasjon, Sportsutvalget

Informasjon vedrørende Covid-19 og internasjonal representasjon 2021

Aktuelt

Anbefalt innendørs gjennomføring av konkurranse ifm Covid19–situasjonen i Norge

UK informerer

UK informerer om krav for uttak til World Cup 2021

Aktuelt

Koronavirus oppdatering

Aktuelt, Ungdomsutvalget

Korrespondanseskyting 2020 – 2021

Representasjon

UK informerer vedr EM Skive 2021

Regelverk

Regelverkene er oppdatert med tingets vedtak

Styrereferater

Første styremøte etter tinget – protokoll