NUM 2021 vil avholdes digitalt og alle resultater vil bli sendt til arrangøren i Sverige. Grunnet usikkerhet om hvordan og når smitteverntiltakene endres vil det bli arrangert stevner på regions-/klubbnivå. …

NUM 2021 Les mer »

Vedlagt ligger styremøteprotokollen og vedlegg.

Alle klubber skal i påsken ha mottatt info mail fra Norges Idrettsforbund vedr årets samordnet rapportering og hvordan dette skal gjennomføres. Fristen for å rapportere er 30.04.21, men det anbefales …

Samordnet registrering for 2020 Les mer »

Edit: Igår var det 01.04, og dette en spøk. NUM krever ikke uttak, det er og forblir et arrangement for massemønstring åpent for alle ——- Invitasjonen til Nordisk mesterskap 2021 …

NUM 2021 Les mer »