Forbundsstyret har sammen med arrangørklubbene valgt å avlyse

Forbundsstyret vedtok følgende på styremøte 09. mai 2020:  78/20 Regelverk ifm Korona Det ble diskutert behov for å tilpasse våre regler i koronaperioden slik at vi lettere kan arrangere konkurranser. …

Approberingsfristen endres til 10 dager Les mer »

Skyttere som satser internasjonalt for 2021 må melde sin interesse innen 15 juni 2020

Forbundsstyret har hatt styremøte 09. mai og vedlagt følger:

Gjeldende Coronaregler og retningslinjer og nyheter vedr. Corona