Vedlagt ligger protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020