Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 7 september 2019