Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 11. mai med regnskap pr. april 2019