Vedlagt finnes godkjent møteprotokoll fra styremøte 26.01.19 med de nødvendige vedleggene.