Protokollen fra styremøte 24.-25. november er klar og ligger vedlagt med vedlegg.