Nyheter fra forbundstyret

Her er en samleside for alle nyheter fra forbundsstyret, styrereferater og protokoller blir linket hit

  • Første styremøte etter tinget – protokoll
  • Protokoll fra styremøte 12 september 2020
  • Referat fra styremøte 09.mai 2020
  • Protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020
  • Styremøteprotokoll møte nr 7/19
  • Styremøteprotokoll møte nr 3/19
  • Styremøteprotokoll møte nr 2/19
  • Godkjent møteprotokoll fra styremøte nr 1/19 med vedlegg
  • Styremøteprotokoll møte nr 3/18
  • Protokoll fra første styremøte