nbf logoFremdriftsplanen ligger her og vil bli oppdatert underveis

NBFs strategiprosess - fremdriftsplan Ansvarlig Tidsplan
     
Regionsmøter:    
Publisering av informasjon om regionsmøtene Tommy/Eva Thesen Medio feb
Publisering invitasjon til alle møtene: Tommy/Eva Thesen Medio april
Før gjennomføringen: Lage diskusjonsgrunnlag til klubbmøtene  - primo juni Tommy/Eva Thesen Medio april
     
Spørreundersøkelsen:    
Spørreundersøkelsen utarbeides i arbeidsgrupper NBFs styre 20.feb
Spørreundersøkelsen ferdigstilles i verktøyet Monkey Survey Tommy/Morten W 27.feb
Spørreundersøkelsen gjennomføres Tommy/Morten W 1.-15.mars
     
Informasjon:    
1. runde informasjon Buestikka, web, Facebook – Første redegjørelse om strategiprosessen Eva Thesen/Tommy  
Det rapporteres fra strategiprosessen i hvert nummer av Buestikka, både på funn fra spørreundersøkelsen og om de kommende regionsmøtene. Eva Thesen Durativ
Diskusjonsgrunnlagene knyttet til hvert av temaene i strategien skal publiseres jevnlig i Buestikka. Redaksjonsgruppe Buestikka Durativ
     
Videre fremdrift:    
Regionsmøter - Møtene avholdes innen september. Alle styremedlemmer innen september 2015
Oppsummering av diskusjonene på regionsmøtene til NBFs siste styremøte i 2015 Tommy/Eva Thesen Innen november 2015
Funn, veivalg og NBFs strategi diskuteres på NBFs styremøte Tommy/Eva Thesen/Morten W november/desember