nbf logoVi prøver på nytt med Strategidiskusjonsmøte for Oslo – Akershus på Idrettens Hus, Ullevål 5. oktober kl. 17.30 - 21.00.

Dokumentet er det samme som før.