Organisasjonsplan for Norges Bueskytterforbund

nbf32Forbundsstyret har i perioden 2016-18 utarbeidet en organisasjonsplan som vil være et verktøy for forbundsstyret og dets underliggende organer. Organisasjonsplanen ligger vedlagt eller trykk her

 

organisasjonskart