logo nbfForbundsstyret har oppnevnt Arne Kjærland fra Klepp BS som vararepresentant til UK.

Man har ønsket å oppnevne en vararepresentant til UK for det tilfellet at noen av UK’s øvrige medlemmer er inhabile, eller erklærer seg inhabil i sammenheng med et uttak, og Arne Kjærland har vært en aktiv skytter i mange år som man mener er velegnet for posisjonen.

Arne Kjærland NM Skive 09