nbf logoPå NBFs styremøte denne helgen (9. og 10. mai) ble resultatene fra spørreundersøkelsen diskutert grundig.
Etter denne diskusjonen, skal vi nå utarbeide et diskusjonsgrunnlag som sendes til klubbene i begynnelsen av juni måned.

Videre ser vi for oss at de ulike temaer fra spørreundersøkelsen nå diskuteres videre i klubbene. Diskusjonene bør gjennomføres i juni eller senest august måned. Vi er avhengig av et godt engasjement videre slik at diskusjonen om Bueskytterforbundets strategi blir best mulig.

Det legges til grunn at alle klubber møter til strategidiskusjoner i august og september etter en grundig prosess i klubbene.

Har dere spørsmål om noen av temaene eller andre problemstillinger, hører vi gjerne fra dere.