nbf logoTil deg som skal i gang med NBFs spørreundersøkelse;
Vi trenger ca. 30 minutter av din tid!
Strategien for NBF skal legges for de nærmeste årene og vi må høre hva du som enkeltperson og dere i din klubb mener er viktigst av de ulike temaene spørreundersøkelsen tar opp.

Alle spørsmålene må besvares for å få levert inn din besvarelse. Spørsmålene er formet som påstander som du skal si deg enig eller uenig i. Dette er verken vanskelige eller kompliserte spørsmål.

Du svarer anonymt, men vi spør om hvilken klubb du tilhører for å kunne se om det er regionale forskjeller i svarene som kommer inn. Svarene skal som kjent brukes som et utgangspunkt for videre diskusjoner på regionsplan senere i år.

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare på NBFs spørreundersøkelse!

KLIKK HER FOR Å STARTE SPØRREUNDERSØKELSEN