Kunngjøring av ansettelse av ny utviklingsansvarlig

logo nbfEndre Vik Larsen er ansatt som ny utviklingsansvarlig med tiltredelse 13.02.2018. Endre er ansatt i fast stilling. Styret sluttet enstemmig (én blank stemme) opp om innstillingen fra AU.

Vi gratulerer Endre med ansettelsen.

 

Utstyrstilskudd 2017

logo nbf

Vedlagt følger en oversikt over tildelingen (fra NIF) vedr. innkjøp av utstyr. Nederst i vedlegget finnes også de nærmere bestemmelsene rundt utløsing av tilskuddet, samt en tidsfrist for innsending av kopier (gjerne på epost).

Ved manglende innsending av kopier vil tildelingen bli trukket tilbake.

Vararepresentant til UK er oppnevnt

logo nbfForbundsstyret har oppnevnt Arne Kjærland fra Klepp BS som vararepresentant til UK.

Man har ønsket å oppnevne en vararepresentant til UK for det tilfellet at noen av UK’s øvrige medlemmer er inhabile, eller erklærer seg inhabil i sammenheng med et uttak, og Arne Kjærland har vært en aktiv skytter i mange år som man mener er velegnet for posisjonen.

Les mer …

Tildeling av post 2-midler etter kontrollkomiteens rapport

logo nbf

Ved tildeling av midler fra Norges Idrettsforbund (hovedtildelingen) blir det holdt tilbake en del midler i påvente av innsendt regnskap m.v.   Da vår Kontrollkomite anbefalte at regnskapet ikke godkjennes reagerte NIF med å innkalle vår Kontrollkomite og vår president og generalsekretær til møte for å få klarhet i forholdene.

Vi har nå mottatt følgende epost fra NIF:

Les mer …

Resultatene fra spørreundersøkelsen

nbf logoDet har vært ytret ønske om at resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomført i mars måned blir delt med alle interesserte.
Det gjør vi gjerne! (Nå med vedlegg)

Les mer …