WAHjemmeside Det nærmer seg første fristen til Tinget 2020 og administrasjonen minner om at fristen for innsending av forslag er 24. desember 2019. 

En annen frist som kan ha en innvirkning er fristen for å melde inn antall personer som skal delta på Tinget fra den respektive klubben. Her er det viktig å huske på at det er årsmøte i klubben som avgjør hvem som skal sendes. Referanse til §16, 14, c) i den nye lovnormen for idrettslag (fra 01.01.2020) på årsmøtets oppgaver vedr valg: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Fristen for å melde inn personer/antall er satt til 1.mars 2020. Denne fristen er satt pga administrasjonen må bestille hotellrom. Administrasjonen er inneforstått med at dette kan bli vansklelig for noen klubber, når fristen for avholding av årsmøte er 31. mars 2020. Administrasjonen oppfordrer de klubber som har anledning til å avholde årsmøte før 1. mars, evt at det kan meldes inn antall delegater men at navnene blir sendt inn etter årsmøte er avholdt. 

 

Administrasjonen minner samtidig om at det er kommet en ny lovnorm fra idrettsforbundet som skal tre ikraft fra 01.01.2020, som da er viktig at blir behandlet på årsmøtet. Om det skulle være behov kan Utviklingsansvarlige, Endre Vik Larsen kontaktes på tlf; 99125103. Link til den nye lovnormen er her

 Les mer om Tinget 2020 og innkallingen her.