Referat fra Tinget 2018

nbf100Vedlagt referat fra NBF sitt Ting 2018, Kontrollkomitéens rapport for 2017 og Brev fra NIF til Tinget. 

Tingpapirer Tinget 2018

logo nbf

Vedlagt tingpapirer for Tinget 2018. Disse vil også bli sendt ut i papirformat til klubber og kretser i antatt passende antall. Fullmaktskjema og hotellbestilling er sendt pr epost til klubbene. 

Frist for innsending av Fullmaktskjema og hotellbestillinger er 1. mars.

Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å skaffe kandidater til vervene som skal velges på Tinget 2018.
I denne forbindelse ønsker vi svært gjerne innspill fra klubbene/kretsene på aktuelle kandidater til de forskjellige vervene som skal velges.

Les mer …

Innkalling til Tinget 2018

Vedlagt følger innkalling til Tinget 2018. logo nbfVed oppnevning av representanter til Tinget må de organisasjonsledd som vil delta med flere enn én representant, være oppmerksom på reglene om kjønns-fordeling.

Hvis det ikke er mulig å oppfylle disse bestemmelsene, er det en mulighet for å søke idrettskretsen om unntak.