Tingpapirer 2016

Vedlagt følger årets Tingpapirer. Disse vil også bli sendt ut i papirform i antatt passende antall til klubber og kretser/regioner.
Fullmaktsskjemaer og bestillingsskjema for hotell vil bli sendt i egen epost.

Les mer …

Innkalling Ting 2016

NBFSelv om innkallingen til Tinget 2016 allerede er offentliggjort gjennom Buestikka, gjør vi også denne direkte henvendelsen til våre organisasjonsledd.

Les mer …