NBF logoReiseutgiftsfordelingen ved Tinget 2016 er kr. 1458,- pr. representant.

Oppgjøret rundt dette vil bli foretatt mellom NBF sentralt og organisasjonsleddene. De faktiske utgifter den enkelte representant har hatt, må tas opp med klubben/organisasjonsleddet.