Tinget 2016 er godt igang nå. Det er totalt 100 stemmeberettigede, noe som er en rekorddeltagelse på NBF's Ting.

Her vil en kort oppsummering følge etterhvert som forslag behandles. Ett fullstendig referat vil komme når det er klart.

 Tideling av NM:
2017:
NM Innendørs: Lillestrøm & OB
NM Skive: Fredrikstad BS
NM Jakt: Ingen søkere
NM Skive: Ingen søkere
2018:
NM Innedørs: Vigra IL 
NM Skive: Fredrikstad BS
NM Jakt: Ingen søkere
NM Felt: Ingen søkere

Vedtatte forslag:

1 NBF’s Lov oppdateres i henhold til vedtak på Idrettstinget 2015 om endringer i lovnormen for Særforbund.
2 Tinget gir Forbundsstyret fullmakt til å justere våre lover i henhold til endringer i lovnorm for Særforbund.
3 Endring av NBF’s Lov §17, pkt. 11 (Valg) - Loven endres slik at det skal velges President, 2 visepresidenter, 3 styremedlemmer og 3 vara-medlemmer, og i tillegg inngår lederen av Ungdomsutvalget som styrets 7. medlem.
6 Endring av  NBF’s Lov § 17, pkt. 11 F  (Valg) - Ungdomsutvalget velges med leder og to medlemmer.  Ved valget kan ingen av Ungdomsutvalgets medlemmer være mer enn 25 år.
7 Endring av NBF’s Lov § 17, pkt. 11 (Valg) - Varamedlemmer til Styret velges for 2 år.
15 Endring i bestemmelsene om reklame – regelverk B, art. 100 F. - Nytt pkt. 10: Det er i prinsippet ingen begrensninger i omfanget av reklame pr. gjenstand ved norske stevner, med de begrensninger som følger av bestemmelsene om klubblogo/navn på skyteantrekk. Skytters startnummer omfattes ikke av denne bestemmelse, da dette tilhører arrangør. Reklame er dog bare tillatt dersom det foreligger en avtale som er godkjent av skytters klubb, og som ellers følger de bestemmelser som fremgår av NBF’s standard avtaleformular (som anbefales benyttet). Nytt pkt. 11: Det er ingen begrensninger i størrelsen på varemerker ved norske stevner, med de begrensninger som følger av bestemmelsene om klubblogo/navn på skyteantrekk.
16 Endring i Regelverk B, art. 100 J – pkt. C. Ny tekst: C. Bruk av betablokkere. 1) Bruk av betablokkere er ikke tillatt i norske mesterskap. Det kan imidlertid gis unntak for deltakere i klassene D50 og H50 som kan benytte betablokkere på medisinsk grunnlag etter forhåndssøknad til Antidoping Norge. 2) Utøvere i kategori B3 og B4 ovenfor kan benytte betablokkere på medisinsk grunnlag i andre konkurranser - uten forhåndsgodkjenning. Ved evnt. dopingtest, må det oppgis at betablokkere benyttes og ved evnt. positiv prøve vil Antidoping Norge normalt be om at det sendes inn søknad om fritak med nødvendig dokumentasjon i etterkant. 
18 Det innføres en innendørs Norgescup.
19 Norgescupens gjennomføring
  Endringsforslag fra Kristiansand: Det arrangeres 4 stevner i hvert geografiske område, og skytternes 3 beste resultater blir tellende. Det arrangeres et finalearrangement.
37,38,39 Traddivisjonen opphører og det opprettes en instinktiv- og en langbuedivisjon. Det overlates forbundsstyret å komme med regler rundt dette.
40 Art. 101 – Stevner – Rapportering – Tillegg: Alle resultater skal registreres via Ianseo resultatprogram og lastes opp til forbundets løsning for resultatlister etter avholdt stevne. Dette gjelder for alle approberte stevner.
41 Art. 104 – Rekorder B VI: tillegg: Ved stevner hvor håndholdte scoringsterminaler (Ianseo) benyttes, så vil den elektroniske kopien være godkjent som skytterens kopi, selv om denne ikke er signert av med-skytter og dommer. Arrangører som benytter håndholdte scoringsterminlaer plikter å gjøre scorekortene elektronisk tilgjengelige via NBF sine nettsider eller Ianseo i etterkant av stevnet.
46 Endringsforslag fra Styret: NM Skive skal avholdes i første halvdel av august måned.  Forbundsstyret kan gjøre unntak fra bestemmelsen om tidsperiode
48,49,50 Endringsforslag fra Styret: Ved norske mesterskap kvalifiserer lagene for eliminasjon og finaler i henhold til de resultater som er oppnådd i kvalifiseringen.  En klubb kan delta med flere lag, der en klubb sine tre beste skyttere kvalifiserer som lag 1, de neste tre skyttere som lag 2 osv.   Kun én skytter pr. lag kan endres.   For øvrig følger man internasjonale regler der ikke annet er fastsatt
51 Endringsforslag fra Klepp: Lagskyting i felt, sammensetning av lag i henhold til internasjonale regler er 1 comp, 1 rec og 1 barebow. Men vi ønsker å få inn lagskyting felt 1 comp, 1 rec og 1 siktelaus.
55-56-57 Endringsforslag fra SK Vidar: Gjennomføring  av 2 dagers NM Felt/3D: Innledende runde gjennomføres som tidligere med 24 mål etc. I lagskyting 3D skyter compound og buejeger fra rød påle, resterende klasser på laget skyter fra blå påle. For felt må justeringer for klasse recurve gjøres med tanke på rød påle. Dag 2 gjennomføres på følgende måte: de 8 beste i hver klasse går videre til eliminering, og poengsummen fra dagen før strykes. De deles inn i seedede grupper. De resterende som ikke kom videre blandt de 8 beste, deles også i seedede grupper, tar med seg poengsummen fra dagen før og konkurrerer om de resterende plassene. (9.plass og nedover). Elimineringsrundene gjennomføres ved at første eliminasjonsrunde skytes 12 mål, med 2 piler. De 4 beste, av de 8 som gikk videre, går videre til semifinaler. Her skytes det 4 mål og 1 pil. Vinnerne går videre til gullfinale, tapere til bronsjefinale. I gull/bronse skytes 1 pil på 4 nye mål. 
58 Plaketter for beste klubb under NM skal leveres ut under medaljeseremonien.
60 Kl. 6 endres til Aspirantklasse (aldersklasse 8-10 år). Erstatter dagens 10-årsklasse. Art. 102 Klasseinndeling.
62 Regelverk B. - Las Vegas 40cm skive approberes og godkjennes også brukt under ordinære stevner i tillegg til mesterskap

Valg:

Verv Kandidat Valgperiode
Styret:    
President: Steinar Risinggård, Kristiansand BS Valgt for 4 år
     
1. Visepresident: Eva C. Thesen, SK Vidar Valgt for 2 år
2. Visepresident: Sigmund Lindberget, Elverum BS Gjenvalg. Valgt for 4 år
     
Leder for ungdomsutvalg Endre Vik Larsen, Fana BK  
     
Styremedlemmer: Jan Askeland, Sandefjord BS Valgt for 2 år
  Tommy Figved, Klepp BS Ikke på valg
  Anette B. Taksdal, Klepp BS Valgt for 4 år
     
Varamedlemmer:     
1. Kristin Hagerup, Laugen BK Valgt for 2 år
2. Dag Olav Prestegarden, Sverresborg BS Valgt for 2 år
3. Per Christian Stensgård, Lillestrøm OB Valgt for 2 år
     
Kontrollkomite    
Leder Vigdis Gjone, Larvik BS Valgt for 2 år
  Svein Ole Sjøtun, Lillestrøm OB Valgt for 2 år
Vara Anette S. Andersen, Lillestrøm & OB Gjenvalg. Valgt for 2 år
  Helge Møller, Fredrikstad BS Gjenvalg. Valgt for 2 år
     
Lovkomite    
Leder: Sissel Storelv, Tinden BK Valgt for 2 år
  Paul H. Paulsen, Stavanger BS Gjenvalg. Valgt for 2 år
  Tove Mette Michaelsen, Klepp BS Gjenvalg. Valgt for 2 år
     
Ungdomsutvalg    
Leder Endre Vik Larsen, Stavanger BS Valgt for 2 år
  Sander Roth, Vigra IL Valgt for 2 år
  Wanja Richardsen, Moss Bueskyttere Valgt for 2 år
     
Valgkomite    
Leder: Gunnar Fykse, Klepp BS Valgt for 2 år
  Eva T. Width,  Tustna IL Valgt for 2 år
  Ragnhild Nordmelan,  Lillestrøm & OB Valgt for 2 år
vara Jon-Arne Storelv, Tinden BK Valgt for 2 år