Referat fra Tinget 2016

Vedlagt følger godkjent referat fra årets Ting.

Reiseutgiftsfordeling - Tinget 2016

NBF logoReiseutgiftsfordelingen ved Tinget 2016 er kr. 1458,- pr. representant.

Oppgjøret rundt dette vil bli foretatt mellom NBF sentralt og organisasjonsleddene. De faktiske utgifter den enkelte representant har hatt, må tas opp med klubben/organisasjonsleddet.

Tinget 2016 - Diverse opplysninger

NBF logoOm få dager skal NBF avholde sitt Ting 2016 i Scandic Hotel Gardermoen.   I den anledning har vi en del informasjoner:

Les mer …

Tinget 2016

Tinget 2016 er godt igang nå. Det er totalt 100 stemmeberettigede, noe som er en rekorddeltagelse på NBF's Ting.

Her vil en kort oppsummering følge etterhvert som forslag behandles. Ett fullstendig referat vil komme når det er klart.

Les mer …

Tinget - Fullmaktsskjema m.v.

Da det viser seg at noen har problemer med winmail.dat-filer vedr. vedlegg fra NBF over bueklubb-adressene (til tross for at vedlegg er sendt herfra som word eller pdf-filer), kan skjemaene vedr. fullmakt og hotellbestilling vedr. Tinget lastes ned herfra.

Les mer …