Innkalling til Tinget 2014

nbfHer følger offisiell innkalling til Tinget 2014. Denne innkallingen er også sendt ut på e-postadressen til alle klubber og kretser.
Vi gjør spesielt oppmerksom på forslagsfristen.

Vi håper at flest mulig av våre kretser/regioner og klubber møter fram på Tinget, da det er her de overordnede beslutningene fattes.
Særlig ønsker vi å se våre mange nye klubber.

Les mer …