nbfArtikkelen fra Tinget i Buestikka nr. 5 inneholder formuleringer som Forbundsstyret vil presisere at vi ikke kjente til før Buestikka gikk i trykken.

Norges Bueskytterforbunds styre beklager overfor lesere og omtalte personer i artikkelen vedrørende Tinget.


Uttalelsene i artikkelen representerer ikke holdningene til Norges Bueskytterforbunds styre og vi stiller oss ikke bak innholdet i artikkelen.

Norges Bueskytterforbunds styre ønsker ikke å bli forbundet med personangrep og nedsettende uttalelser i noen sammenheng.

Med vennlig hilsen
Styret i NBF