tinget 2014Forbundets øverste myndighet, Tinget 2014 ble avslutte ved 12-tiden på søndag etter et spennende valg. Tinget åpnet lørdag morgen av President Jan R. Skyttesæter, hvor han til slutt overlot ordet til Ordenskanselliet og Eva Thesen for utdeling Forbunds hederstegn.

heidi bjelland

Heidi Bjelland ble tildelt hederstegn i sølv. 

Det ble et spennende valg, med mange benkeforslag i tillegg til Valgkomiteens innstillinger.

Det nye Styret består nå av:

President:         Jan R. Skyttesæter, Lillestrøm & OB
1. Visepresident:  Steinar Risinggård, Kristiansand BS
2. Visepresident:  Sigmund Lindberget, Elverum BS
Styremedlemmer:    Eva T. Width, Tustna IL
                   Ken H. Tesaker, Stavanger BS
                   Eva C. Thesen, SK Vidar
                   Tommy Figved, Klepp BS

Varamedlemmer      Ronny Edvardsen, Surnadal IL
                   Kristin Fuglevåg, Tustna IL
                   Hugo B. Johannsen, Ørnes IL