NBF logoI forbindelse med vårt Ting i første del av mai, er det valg av Forbundsstyre for perioden fram til Tinget 2016. Valgkomiteens innstilling følger nedenfor.

Ved Tinget er det mulig å komme med såkalte «benkeforslag» - man kan gjerne kalle det motforslag til innstillingen fra Valgkomiteen. Kandidater må være forespurt og sagt seg villig. I denne sammenhengen må alle kandidater være oppmerksom på at følgende datoer i 2014 allerede er satt av til møter for det kommende styret.

20 – 21. juni       - Dette er fredag (start kl. 16.00) og lørdag.
6-7. september      - Dette er dager satt av til styrekurs i regi av NIF
13 -  14. september - Lørdag/søndag
28-30. november     - Fredag (start kl. 16.00), lørdag og søndag

Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret:

President:          Jan R. Skyttesæter, Lillestrøm & OB   Ikke på valg
1. Visepresident:   Steinar Risinggård, Kristiansand BS   Gjenvalg – 4 år
2. Visepresident:   Sigmund Lindberget, Elverum BS        Ikke på valg
Styremedlemmer:     Jan E. Ellingsen, Moss BS             Gjenvalg – 4 år
                    Sissel Storelv, Tinden BK             Gjenvalg – 4 år
                    Eva T. Width, Tustna IL               Ikke på valg
                    Ken H. Tesaker, Stavanger BS          Ikke på valg
Varamedlemmer    1. Eva C. Thesen, SK Vidar               Ny – 4 år
                 2. Tommy Figved, Klepp BS                Ny – 4 år
                 3. Ronny Edvardsen, Surnadal IL          Ikke på valg