nbf logoVedlagt følger linken til våre Tingpapirer som e-magasin.  Klikk på Les mer... for lenke..
Tingpapirene i papirutgave vil bli sendt ut til våre organisasjonsledd i slutten av uke 11.
Revidert:
Noen rettelser i Tingpapirene som er offentliggjort

Så minner vi bare på innsending av fullmakt og hotellbestilling.  Om noen ikke skal bo på Rica, må skjemaet likevel fylles ut og krysses av for «dagpakke».

For ordens skyld vil vi rette opp noen detaljer i Tingpapirene som er offentliggjort;

a)  Valg.

      I motsetning til hva som fremgår av papirene, så rettes følgende:

     1)  Ronny Edvardsen, varamedlem til Forbundsstyret, er ikke på valg denne gang.

     2)  Alle komite- og utvalgsmedlemmer som skal velges på Tinget, velges kun for 2 år.

b) Forslag nr. 20 er fra Tustna IL  (ikke fra Midt-norsk Bueskytterregion)

c) Ved et par anledninger er benevnelsen «Lovkomiteen» benyttet.  Riktig betegnelse er «Lovutvalget».

Vedlegg:
NettadresseStørrelseSist endret
Åpne denne nettadressen (http://joom.ag/lsmX)Tingpapirer 20140 kB14. mar 2014