Forbundsstyret beklager

nbfArtikkelen fra Tinget i Buestikka nr. 5 inneholder formuleringer som Forbundsstyret vil presisere at vi ikke kjente til før Buestikka gikk i trykken.

Norges Bueskytterforbunds styre beklager overfor lesere og omtalte personer i artikkelen vedrørende Tinget.

Les mer …

Referat Tinget 2014

NBF LOGOVedlagt er referatet fra Tinget 2014. Vedlagt er også presentasjonen fra President Jan Roger Skyttesæter om strategiprosess som Styret nylig har gjennomført som sammen med kretsene og klubbene skal danne den nye handlingsplanen.

Les mer …

Tinget 2014 – Valg av Forbundsstyre

NBF logoI forbindelse med vårt Ting i første del av mai, er det valg av Forbundsstyre for perioden fram til Tinget 2016. Valgkomiteens innstilling følger nedenfor.

Ved Tinget er det mulig å komme med såkalte «benkeforslag» - man kan gjerne kalle det motforslag til innstillingen fra Valgkomiteen. Kandidater må være forespurt og sagt seg villig. I denne sammenhengen må alle kandidater være oppmerksom på at følgende datoer i 2014 allerede er satt av til møter for det kommende styret.

Les mer …

Tinget 2014 – Avslutte

tinget 2014Forbundets øverste myndighet, Tinget 2014 ble avslutte ved 12-tiden på søndag etter et spennende valg. Tinget åpnet lørdag morgen av President Jan R. Skyttesæter, hvor han til slutt overlot ordet til Ordenskanselliet og Eva Thesen for utdeling Forbunds hederstegn.

Les mer …

Tingpapirer 2014

nbf logoVedlagt følger linken til våre Tingpapirer som e-magasin.  Klikk på Les mer... for lenke..
Tingpapirene i papirutgave vil bli sendt ut til våre organisasjonsledd i slutten av uke 11.
Revidert:
Noen rettelser i Tingpapirene som er offentliggjort

Les mer …

Flere artikler …