Referat fra Tinget 2012

nbf logoVedlagt følger Tingreferat og vedlegg fra Tinget 2012. Dette vil kun distribueres i elektronisk format (er sendt på e-post til alle bueklubbadressene), og er nå gjort tilgjengelig her på vår nettside.

Les mer …

Fullmaktsskjema til Tinget

logo nbfHer er fullmaktsskjema til Tinget, og skjema for bestilling av hotell. 

Disse har svarfrist 1/3-12.

Les mer …

Innkalling til Tinget 2012

Vedlagt følger innkallingen til Tinget 2012.    Vi ber våre organisasjonsledd merke seg tidsfristene og benytte anledningen til å involvere sine medlemmer i aktuelle saker frem mot Tinget – vår høyeste myndighet.

Les mer …

Sakspapirer til Tinget 2012

logo nbfSom kjent er Bueskytterforbundets Generalsekretær sykmeldt, men i stigende form. Av den grunn bes det om forståelse for at det nødvendigvis ta noen tid før Tingpapirene er ”trykkeferdige”. Det presiseres at dette ikke er Tingpapirene, men saksområder som vil bli berørt på Tinget.

Klikk på Les mer for alle dokumentene.

Les mer …