På grunn av vulkanutbruddet på Island og "støvskyen" som rammer flytrafikken kan det være en mulighet for at vårt Ting blir sterkt rammet av frafall.
Hvis situasjonen fortsatt tilsier at det meste av flytrafikken i Norge stoppes i morgen, fredag 16. april, vil det bli tatt en avgjørelse hvorvidt vi ser oss tjent med å utsette Tinget.
Denne avgjørelsen tas i morgen  formiddag.