nbf32 For å rettferdiggjøre korrespondanseskytingen vil da de som har sendt inn resultat for november, ikke ha mulighet til å få registrert resultat i april.

Da får alle en lik mulighet til å sende inn resultater.