Stream fra Sandefjord kan sees her: https://youtu.be/BuRzbVPE32s