Det er fordelt noen midler til de klubber som ligger utenfor det sentrale Østlandet:

Bergen BS kr 4500,-
Førde BK kr 750,-
Geitastrand kr 1875,-
HEG kr 750,-
Klepp BS kr 750,-
Narvik kr 750,-
Tustna IL kr 5250,-

Tilskuddet vil bli overført med det første