Det er rekorddeltagelse på NM Skive i år. Det er hele 214 deltagere påmeldt! I 2009 var det 202 påmeldte.

Deltagerliste ligger på ianseo.net, og her vil startliste komme om kort tid.

Ber om at alle klubbene sjekker at det ikke har blitt noe feil i påmeldingene.