En av de mange sakene Forbundsstyret har vært opptatt av, er å standardisere våre norske mesterskap, samt ha noe materiell og en "fast" arbeidsgruppe som skal bistå arrangøren i gjennomføringen.

Hensikten med et slikt samarbeid er å lette byrdene for en arranger (og kanskje få flere søkere til våre mesterskap) og samtidig få til en smidigere gjennomføring av mesterskapene til glede for skyttere og ledere, som da "vet hva de går til".

Det første "prosjektet" er årets NM Innendørs i Bergen, som på mange måter blir en test på dette, og som mange kanskje allerede har sett, så tar arbeidsgruppen nå hånd om påmeldinger og startavgifter - og på dette grunnlag setter opp startlister, skriver scorekort etc.

Det skal bli spennende å se om prosjektet svarer til forventningen - hos alle parter.