fordeFørde Bogeskyttarklubb er tildelt NM innendørs 2019 i forbindelse med sitt 50 års jubileum.

Dato for arrangementet er satt til 5 -7 april.