KongepokalBasert på Tingvedtak om kongepokaler legges det nå frem ny bestemmelse om forholdstall for å kåre "beste mester" ved årets NM Innendørs for damer:

                 Forholdstall    Eksempel       Poeng
Compound damer:      1             570 x 1       570
Recurve Damer:       1,019         559 x 1,019   570 (tilnærmet)      
BB Damer:            1,085         525 x 1,085   570 (tilnærmet)
Trad damer:          1,1           518 x 1,1     570 (tilnærmet)

Forholdstallene baserer seg på snitt av norgesmestere i tilsvarende klasser i 2013 og 2014, med unntak for barebow damer (her har man brukt svenske resultater med tanke på sammenlignbar kvalitet).

Generelt vil Kongepokalen bli utdelt til den vinner som har høyeste score (i hht forholdstallene) i innledende skyting. Det vil om nødvendig bli brukt desimaler under utregningen for å avgjøre hvem som vinner kongepokalen.

Som følge av at alle dameklassene nå kan konkurrere om HM Kongens Pokal, settes det ikke opp NBF-pokal for damer.

Følgende NBF-pokaler vil denne gang bli utdelt: (Det forutsettes min. 4 deltakere i klassen – som tidligere)

Herrer compound
Herrer jr. recurve
Damer jr. recurve