kleppFor første gang vil det, etter vedtak på siste Ting, bli lagskyting på linje med utendørs-NM. For å kåre medaljevinnere i lag vil det altså ikke lenger bare bli en oppsummering av resultater som laget oppnådde under individuell skyting.

Det vil bli lagskyting (finaleskyting) med opptil 8 lag (som kvalifiserer i henhold til de individuelle resultatene). Lagenes sammensetning er nominert på forhånd.

Generelle bestemmelser:

Lagskyting skjer i matcher i et cup-system, akkurat som i individuell skyting.

I lagskyting oppholder hele laget seg i en tegnet boks, bak en linje som er en meter bak skytelinjen. Man får som vanlig et signal 10 sekunder før skytetiden starter, men i lagskyting skal man fortsatt befinne seg i denne boksen. Man kan altså ikke gå fram til skytelinjen før startsignalet for skyting er gitt.

I lagskyting er det tre skyttere, men bare én skytter på laget skyter av gangen. Laget skyter til sammen 6 skudd i serien, to piler fra hver skytter, men i hvilken som helst ordning, i løpet av 2 minutter.

Man må altså veksle på skytingen – og det kan gjøres noen feil:

  1. Man krysser en-meters linjen for tidlig (før startsignalet)
  2. Man krysser en-meters linjen før forrige skytter kom tilbake bak denne linjen (en dommer vil se om begge skyttere har en fot i gulvet foran en-meterslinjen, da har man vekslet feil)
  3. Man tar en pil ut av koggeret før man står på skytelinjen

- og i disse tilfellene vil dommer gi et gult kort og si lagets navn. Da må den skytteren som gikk fram over linjen, gå tilbake bak linjen før han/hun, eller en annen i laget som ikke har skutt ferdig, går fram over linjen igjen. Dermed taper laget tid.

Hvis man ikke «lystrer» det gule kortet og man skyter et skudd isteden, da taper laget det høyeste score i serien.   Siden dommeren står litt bak mellom boksene, vil det være lagets trener som ser kortet først og som har ansvar for at laget reagerer.   Dommeren har ikke noe krav på seg til å varsle skytteren.  For øvrig kan laget få flere gule kort, man taper bare tid – og 2 minutter på 6 skudd kan gå fort i disse tilfellene.

Man skyter på et oppsett med 6 senter-skiver, én til hver pil, i to loddrette rekker.   Skytterne velger selv hvor de vil skyte, men hvis det er to piler i ett senter, så blir den høyeste verdien en miss (som i individuell trippelskyting).

Hvis det blir shoot-off, blir det satt opp tre senterskiver i en vannrett rekke, og skytterne på laget skyter en pil hver i hvert sitt senter (de bestemmer selv seg imellom hvor de skal skyte).

Compound teller score og det skytes 4 omganger – maks 240 poeng.  Ved lik score blir det shoot-off.  Her teller man også score og er poengsummen lik i shoot-off, så avgjør den pilen (av disse) som er nærmest senter.  Hvis dette ikke kan avgjøres, så ser man på den pila som er nest nærmest etc.

Recurve skyter sett – og det er best av fire sett.  I settene er det som individuelt, man får 2 poeng for seier, ett for uavgjort, og 0 for tap.
Først til 5 poeng vinner.  Det hele kan her avgjøres på 3 sett (med 6-0 eller 5-1).
Står man likt på 4-4 så blir det shoot-off – samme fremgangsmåte som under Compound ovenfor.

Lagskyting er morsomt å skyte og morsomt å se på.  Lykke til.