logo nbfSom det fremgår av siste styremøtereferat, vil årets NM i felt bli avholdt allerede 2-3. juni i regi av Klepp BS.

Dette er usedvanlig tidlig, men er den eneste muligheten for arrangøren til gjennomføring samtidig som det skjer mye internasjonalt i den perioden vi vanligvis har avholdt NM Felt (aug./sept.).

Vanligvis vil vi ikke approbere andre stevner på NM-datoer, men da bestemmelsen ble fattet, hadde et par klubber allerede fått godkjenning. Disse klubber vil beholde sin godkjenning med mindre de ønsker å flytte stevnet. Ingen av disse stevnene gjelder feltskyting.