NM LogoÅrets NM Jakt og NM Felt nærmer seg og her følger noen opplysninger.

Lørdag 22. september er det NM Jakt og det skal skytes 30 mål på 3D dyr. Det er 160 påmeldte skyttere.

Søndag 23. september er det NM Felt, og det skal skytes 24 mål på oppgitte avstander. Det er 117 påmeldte skyttere

Er du ikke kjent med reglene for 3D Jakt og Feltskyting kan det være en fordel og lese igjennom D-regelverket så vet du hva som er dine rettigheter. Les også B-regelverket så skulle du være godt forberedt på 2 dager i skogen.


Fra regelverket er det greit å merke seg følgende:

Nytt for året er at det norske regelverket er det samme som det internasjonale regelverket, men med norsk tilpasning for gul påle.

Generelt for alle klasser (gjelder begge mesterskap):

 • Skytter kan stå eller knele inntil én meter bak eller til side for skytepålen i betraktning av terrenget.
 • Alle mål skal ha standplasser med plass til minst to skyttere ved siden av hverandre, atskilt med en påle, slik at disse kan skyte samtidig.
 • Skyttere i gruppen som venter på tur til å skyte, skal oppholde seg godt bak skyttere som står på skytelinjen, med mindre de hjelper skyttere på standplass med å skygge for solen.
 • Under stevnet må ingen skytter opplyse en annen skytter om avstander, der disse ikke er oppgitt.
 • I og med at deltagerantallet er større enn banens kapasitet er det dannet tilleggs grupper (ventepuljer). Disse er angitt med «–bis» i startlisten og starter sin skyting på det angitte målet etter at den ordinære gruppen har skutt ferdig og markert sine treff.
 • Det er tillatt med flere siktepinner (såkalt ”jaktsikte”)
 • I 3D kan man benytte kikkert for å sjekke målet før skyting, også ved skytepålen, men kan ikke benytte etter at pilen er skutt.
 • Dersom det i samme patrulje skytes fra forskjellige påler, skal de med lengst avstand alltid skyte først.
 • Målene skal variere i avstand og størrelse på dyrene. Skyteavstanden er avhengig av størrelsen på dyrenes lungering. Og i utgangspunktet skal det være like mange dyr av hver størrelse. Men fordi våre klubber allerede har anskaffet dyr, er dette bare en anbefaling i Norge.

Generelt for compound (gjelder kun felt-NM):

 • Det er tillatt med flere siktepinner (såkalt "jaktsikte")

Generelt for 3D:

 • I 3D kan man benytte kikkert for å sjekke målet før skyting, også ved skytepålen, men kan ikke benytte etter at pilen er skutt.

Generelt for begge mesterskap:

 • Dersom det i samme patrulje skytes fra forskjellige påler, skal de med lengst avstand alltid skyte først.

Avstander 3D:

 • Målene skal variere i avstand og størrelse på dyrene. Skyteavstanden er avhengig av størrelsen på dyrenes lungering. Og i utgangspunktet skal det være like mange dyr av hver størrelse. Men fordi våre klubber allerede har anskaffet dyr, er dette bare en anbefaling i Norge.

Skyteavstander:

avstander

 • Det vil bli slått opp ett bilde av dyret som det skal skytes på ved hvert mål. Og i utgangspunktet er hvert dyr gruppert i henhold til lungeringens størrelse, som igjen gir en maks og en minimums avstand for dyret. Men igjen fordi våre klubber allerede har anskaffet dyr er det gitt tillatelse til å avvike fra minimumsavstanden i forhold til lungeringens størrelse.
  Dyrene kan stå på kortere avstand enn minimumsavstanden, men aldri lengre enn maksimumsavstanden.

Avstander Felt:

 • Avstandene for hver skivestørrelse følger av regelverket.
 • Divisjonene Langbue og Instinktivt har dog en maksimumsavstand på 30m.

Tid pr mål:

 • Skyttere som forsinker stevnet som helhet, eller som forsinker sin patrulje vesentlig, kan settes på tid.
  Tidsfristen er i så fall:
 • I 3D jakt har du 1 minutt pr mål (1 pil) fra det tidspunkt du inntar posisjon på standplass, noe som skal gjøre så snart standplassen er ledig.
 • I felt har du 3 minutter pr mål (3 piler) på å skyte fra det tidspunkt du inntar posisjon på standplass, noe som skal gjøre så snart standplassen er ledig.

Ingen Shoot-off ved poenglikhet:

 • Ved poenglikhet om medaljer i norske mesterskap dømmes den som har flest treff i høyeste eventuelt nest høyeste sone først.
 • I lagskyting er prinsippet det samme, det laget som har flest treff i høyeste eventuelt nest høyeste sone dømmes først. Står lag likt etter antall hjertetreff osv. dømmes det laget best som har den utøveren med høyeste score. Ved likhet går en videre til den neste beste på hvert av lagene, og står lagene fortsatt likt, dømmes de like

Poeng:

3D Jakt: Poengsonene i 3D jakt er:

11 p. for x-ring (innerring)
10 p. for senterring
8 p. for hjerte/lunge-området
5 p. for resten av figuren, unntatt horn og klover.

På feltrunden teller alle pilene i henhold til treff som følger:

Farge

Poengsoner

Gul

6 (innerring)

Gul

5

Sort

4

Sort

3

Sort

2

Sort

1

Uenighet om pilverdi:

Majoriteten blant skytterne i gruppen bestemmer verdien, og hvis det er delt avgjørelse (50/50) får pilen den høyeste verdien. Skytternes avgjørelse er endelig. Alle skyttere er med på avgjørelsen

Viktige momenter ”Dette bør du også vite”

Kontroller buestyrke FØR NM. Denne vil bli kontrollert av dommerne ved TK. Det er kun utstyr som har vært forevist til teknisk kontroll som er lov til å ta med seg ut. Dette gjelder også annet utstyr/hjelpemidler. Husk at du også må få godkjent din kikkert. Den må ha klare linser/ikke strekpunkter el andre siktepunkter. Laser avstandsmåler er selvfølgelig ikke lov.

Dersom du har med deg lagleder/”mor el far” eller andre, er det svært viktig å vite at disse kan gjerne hjelpe deg å bære utstyr, være en støtte- og samtalepartner osv, MEN under skyting SKAL de stå bak skiltet med målnummer og all kommunikasjon er forbudt. Brudd vil bli påpekt av dommerne og du kan bli diskvalifisert for juks.

Det meste av løypa følger en lysløypetrase, her vil også tilskuere kunne ferdes for å se bueskyting på nært hold.

Mobiltelefoner, iPod og lignende

Det er ikke tillatt med elektronisk innretning for kommunikasjon (inkludert mobiltelefon), hodetelefoner eller støydempende innretning i konkurransebanen eller framfor ventelinjen på treningsbanen.

Hvor skal NM arrangeres?

Mesterskapet avholdes på Kvelde Idrettspark i Larvik.

Fra E18 ved Larvik kjør ca. 14 km mot Kongsberg på riksvei 40, følg skilting til Kvelde idrettspark fra avkjøringen ved Esso. Kjør 300 meter sving høyre, kjør ca 300 meter sving venstre inn til parkering.

Parkering vil skje på grusområde like ved banen, dersom denne blir full vil skolegården ca. 100m unna bli benyttet.

Det blir to salgssteder i løype som selger både varmt og kald, mat og drikke.

Når

Lørdag 22. september, og søndag 23. september:

Åpning begge dager              09:00

Sikkerhet

Arrangør har lagt stor vekt på sikkerhet. Det er svært viktig at regelverket for Jakt- & Feltbueskyting er gjort kjent for alle FØR mesterskapet og at de etterleves. Dette gjelder spesielt mht opptrekk som kun SKAL skje direkte mot mål.

Vedlegg:
Fil / NettadresseStørrelseSist endret
Last ned denne filen (info_2012.pdf)Info om NM Jakt og NM Felt 2012261 kB15. sep 2012
Åpne denne nettadressen (http://www.bueskyting.no/attachments/article/1703/Klasser_og_lag.pdf)Klasser og lag i NM Jakt/Felt180 kB15. sep 2012
Last ned denne filen (Startliste NM Felt.pdf)Startliste Felt178 kB15. sep 2012
Last ned denne filen (Startliste NM Jakt(3D).pdf)Startliste 3D195 kB15. sep 2012