Årets NM Jakt og NM Felt nærmer seg og her følger noen opplysninger.

Lørdag 24. september er det NM Jakt og det skal skytes 30 mål på 3D dyr. Det er 123 påmeldte skyttere.

Søndag 25. september er det NM Felt, og det skal skytes 24 mål på oppgitte avstander. Det er 99 påmeldte skyttere

 

 

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Info_nm_jakt-felt_2011.pdf)Praktiske opplysninger - NM Jakt/Felt 2011251 kB22. sep 2011

Er du ikke kjent med reglene for 3D Jakt og Feltskyting kan det være en fordel og lese igjennom D-regelverket så vet du hva som er dine rettigheter. Les også B-regelverket så skulle du være godt forberedt på 2 dager i skogen.

Fra regelverket er det greit å merke seg følgende:

I NM er de ”norske” reglene som gjelder og da det i løpet av året er skutt 3D-konkurranser etter andre regler enn det som gjelder for NM, gjør vi en oppsummering av enkelte bestemmelser:

Generelt for alle klasser (gjelder begge mesterskap):

Man skal stå bak standplasskiltet (man tenker seg en skytelinje gjennom standplasskiltet). Man kan stå inntil én meter bak eller tilside for pålen, ettersom terrenget gjør dette naturlig.

Generelt for tradklassen (gjelder begge mesterskap):

Det er tillatt å benytte strengdempere.

Under skyting må én finger være i berøring med nocken.

Strengklatring er ikke tillatt (man må altså ha samme fingersetning i forhold pilnocken under hele stevnet).

Ansiktsklatring er tillatt (man kan flytte ankringspunktet).

Generelt for compound (gjelder kun felt-NM):

Det er tillatt med flere siktepinner (såkalt ”jaktsikte”)

Generelt for begge mesterskap:

Compound og recurve skyter fra rød påle.

Barebow og Compound/Recurve kadetter skyter fra blå påle

Tradisjonell skyter fra gul påle

Hvis flere av disse gruppene går i samme patrulje, skal de med lengst avstand skyte først.

Jakt-NM; avstander:

Buejegerklassen skal skyte fra rød påle.

For øvrig er avstandene slik:

Rød påle:  5-45m

Blå påle:   5-30m

Gul påle:   5-20m

Felt-NM;  avstander:

Avstandene for hver skivestørrelse følger av regelverket.

Tradisjonell divisjon har dog en maksimumsavstand på 30m.

Tid pr mål:

Skyttere som forsinker stevnet som helhet, eller som forsinker sin patrulje vesentlig, kan settes på tid. 
Tidsfristen er i så fall:

I 3D jakt har du 1 minutt pr mål (1 pil) fra det tidspunkt du inntar posisjon på standplass, noe som skal gjøre så snart standplassen er ledig.

I felt har du 3 minutter pr mål (3 piler) på å skyte fra det tidspunkt du inntar posisjon på standplass, noe som skal gjøre så snart standplassen er ledig.

Ingen Shoot-off ved poenglikhet:

På siste Ting ble reglene endret til at ved poenglikhet om medaljer i norske mesterskap dømmes den som har flest treff i høyeste eventuelt nest høyeste sone først.

I lagskyting er prinsippet det samme, det laget som har flest treff i høyeste eventuelt nest høyeste sone dømmes først. Står lag likt etter antall hjertetreff osv. dømmes det laget best som har den utøveren med høyeste score. Ved likhet går en videre til den neste beste på hvert av lagene, og står lagene fortsatt likt, dømmes de like

 

Poeng:

3D Jakt: Poengsonene i 3D jakt er:

11 p. for x-ring (innerring)
10 p. for senterring
8 p. for hjerte/lunge-området
5 p. for resten av figuren, unntatt horn og klover.

På feltrunden teller alle pilene i henhold til treff som følger:

Farge

Poengsoner

Gul

6 (innerring)

Gul

5

Sort

4

Sort

3

Sort

2

Sort

1

Uenighet om pilverdi:

Majoriteten blant skytterne i gruppen bestemmer verdien, og hvis det er delt avgjørelse (50/50) får pilen den høyeste verdien. Skytternes avgjørelse er endelig. Alle skyttere er med på avgjørelsen

Viktige momenter ”Dette bør du også vite”

Kontroller din buestyrke FØR NM. Denne vil bli kontrollert av dommerne ved TK.  Det er kun utstyr som har vært forevist til teknisk kontroll som er lov til å ta med seg ut. Dette gjelder også annet utstyr/hjelpemidler. Husk at du også må få godkjent din kikkert. Den må ha klare linser/ikke strekpunkter el andre siktepunkter. Laser avstandsmåler er selvfølgelig ikke lov.

Dersom du har med deg lagleder/”mor el far” eller andre, er det svært viktig å vite at disse kan gjerne hjelpe deg å bære utstyr, være en støtte- og samtalepartner osv, MEN under skyting SKAL de stå bak skiltet med målnummer og all kommunikasjon er forbudt. Brudd vil bli påpekt av dommerne og du kan bli diskvalifisert for juks.

Mobiltelefoner, iPod og lignende

Mobiltelefoner, iPod og lignende elektroniske innretninger vil ved bruk i banen bli konfiskert av dommerne.

Hvor skal NM arrangeres?

Mesterskapet avholdes på Sessvollmoen – Ullensaker kommune.

GPS-koordinater til Sessvollmoen:           Lat: 60.233985614582906
Lon: 11.144804840654391

Når

Lørdag 24. september, og søndag 25. september:

Åpning begge dager             09:00

Sikkerhet

Arrangør har lagt stor vekt på sikkerhet. Det er svært viktig at regelverket for Jakt- & Feltbueskyting er gjort kjent for alle FØR mesterskapet og at de etterleves. Dette gjelder spesielt mht opptrekk som SKAL kun skje direkte mot mål.

Området som blir brukt er et militært øvingsfelt og arrangør har forpliktet seg til å levere området tilbake i samme tilstand som ved overtagelse. Røyking i løypa er forbudt.  Det tillates røyking kun i eget område ved de 2 stk kioskene som er plassert ute i løypen. Søppel tas vare på og kastet ved innkomst.

Viktig for din sikkerhet er at dersom du skulle finne militære effekter/ammunisjon så la dette ligge og rapporter til arrangør.

Arrangørservice

Arrangør har to pilsøkerlag. Oppgi hvor du eventuelt har mistet din pil så leter vi!

I løypen er det 3 stk toaletter jevnt fordelt (4 stk på felten). Bruk disse MEN forlat det i den tilstand du fant det. Det blir mye hyggeligere for alle.

Det vil være 2 stk kiosker i løypen med vanlige kioskvarer.