Det er ”bare” 3 år siden Ullensaker arrangerte NM sist, og i år skal de gjør det igjen. Det skal skytes 3D jakt, 30 mål den 24. september.