Ved NM Jakt og NM Felt kan lag dannes fra følgende klasser:

Se Regelverk D - Jakt og Feltskyting for avstander fra de forskjellige pålene.