Som bekjentgjort allerede på årets Ting, så har Norges Bueskytterforbund mottatt ytterligere én kongepokal. Denne skal forutsetningsvis settes opp til beste senior herreskytter som skyter med tradisjonelt utstyr – enten instinkt eller langbue.

I denne anledning har Forbundsstyret vedtatt at for 2014 blir utdelingen basert på en omregningsfaktor på 1,1 for langbue, dvs at vinnerresultatet i langbueklassen vil få et påslag på 10% og sammenlignes deretter med vinnerresultatet i instinktklassen for å finne vinneren av kongepokalen.
Om nødvendig skjer dette på grunnlag av utregning med desimaler.