HBSDet er en gledelig økning i antall deltager i årets NM i 3D, hele 122 skyttere er påmeldt. Som i 2015 er det Hardanger Bogeskyttarklubb som står som arrangør. Skytingen er på stevneplassen i OSA 13. og 14. august. Alle deltagerne og puljeoppsett sees på Ianseo.net

Årets NM i 3D skal gjennomføres etter de nye reglene som ble bestemt på Tinget 2016.

Individuelt skal det skal 24 mål kvalifisering, 12 mål eliminering og finaler. Lagskytingen starter med kvartfinaler. Lørdag skytes det kvalifisering og lagfinaler, på søndag er det individuelle skyting.

Arrangementet vil foregå slik:

Lørdag:

 • Innledende runde gjennomføres med 24 mål, 2 piler pr. mål. (Kvalifisering)

 • Fra den innledende runden går de 8 beste lagene til kvartfinaler hvor det skytes matchskyting.
  Lag settes automatisk sammen av klubbens 3 beste resultater fra divisjonene:

  1 Langbue
  1 Recurve eller Compound eller Buejeger
  1 Instinkt eller Barebow

 • Lagene settes sammen uansett kjønn og alder med unntak for de unge som skyter fra gul påle som etter vedtaket på Tinget ikke er med å danne lag. Skytterne skyter fra sine respektive påler.

 • Alle kvartfinalene begynner samtidig og det laget med høyest totalscore i matchen går videre til semifinalen.
  Lagene skyter etter tur, men har sine egne dyr (to parallelle baner).

 • Semifinalene skytes også samtidig. Vinnerne fra semifinalene skyter gullfinale og det tapende laget skyter bronsefinale.

 • Bronsefinalen starter først og gullfinalen starte når bronsefinalen har nådd mål nr. 2. Det laget som er rangert høyest etter kvalifiseringen skyter på venstre bane og kan velge om de skal skyte først eller om det andre laget skal skyte først. På de påfølgende målene skal laget med lavest score skyte først. Står det likt skal det laget som startet å skyte på mål 1 skyte først.

 • Den/de på laget som har lengst avstand – om det er forskjell på dette - skyter først. Kun en skytter skal skyte om gangen, og det skal skytes 1 pil per mål per skytter. Laget har 2 min. skytetid pr. mål.

 • Det skytes på 4 mål i hver runde.

 • Dersom det er poenglikhet etter 4 mål vil det bli skutt shoot-off på et 5. mål.

Søndag:

 • De 8 beste i hver klasse fra innledende runde skyter eliminering. De deles i seedede grupper, men tar ikke med seg poengene fra innledningen.

 • Er det 3 eller 4 skyttere i klassen går skytterne direkte til semifinalen. Er det to skyttere i klassen går de rett til gullfinalen.

 • De som ikke kom videre blant de 8 beste, deles også i seedede grupper, men tar med seg poengsummen fra dagen før og konkurrerer om de resterende plassene (9. plass osv.).

 • Elimineringsrundene gjennomføres ved at det skytes på 12 mål, to piler per mål.
  De 4 beste av disse går videre til semifinaler som skytes som matcher.

 • I semifinalene skytes det matcher hvor nr. 1 møter nr. 4 og nr. 3 møter nr. 2 fra eliminasjonsrunden (eller fra kvalifiseringen for klassene med 4 eller færre skyttere). Vinneren med høyest totalscore går til finalen, men skytteren med lavest totalscore går til bronsefinalen.
  Det skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen. Det skal skytes 4 mål. Begge skytterne som har match skal skyte samtidig. Begge matchene i klassen vil starte fra samme mål, og begge matchene skal skyte ferdig på målet før scoring.
  Den matchen som har skytterne som ble nr 2 og 3 fra eliminasjonsrunden skal skyte først gjennom hele banen.

 • I klasser med 3 skyttere skyter ikke vinneren fra kvalifiseringen i semifinalen, men har skutt seg rett til finalen og har ingen Walk-Over skyting i banen (som er vanlig ved innendørs og skiveskyting). Kan skyte på oppvarmingsbanen.

 • Alle finalene starter fra mål 1.
  Når første finale er ferdig skutt og gått videre til mål 2 kan andre finale starte osv.

 • Den skytteren som er ranket høyest fra kvalifiseringsrunden skyte på venstre siden av pålen gjennom hele finalerunden. Begge skytterne skyter samtidig og det skal skytes 1 pil per mål og man har 1 min. på å skyte pilen.

 • Dersom det er poenglikhet etter 4 mål vil det bli skutt shoot-off på et 5. mål.

Fra regelverket er det greit å merke seg følgende:

 • I kvalifiseringen og den individuelle elimineringen skytes det to piler mot hvert mål og man har ett og et halvt minutt på å skyte sine 2 piler, og tiden begynner når skytter inntar posisjonen på standplass noe man skal gjøre så snart standplassen er ledig.
 • Hvert par i gruppen skal skyte samtidig og rotere som følger: Skytterne med lavest puljenummer starter på første mål, dernest de øvrige par etter tur. Det paret som skjøt sist på det første målet, skyter så først på neste mål, og slik roterer man fra mål til mål gjennom stevnet. Er det 3 skyttere i en pulje skal 3. skytter alltid skyte alene. Skytes det fra forskjellig påler i puljen skal de som har lengst avstand alltid skyte først.
 • I lagskyting skyter hvert lag tre piler mot hvert mål (en fra hver skytter) og man har 2 minutter på å skyte de 3 pilene.
 • I individuelle finaler skytes det en pil mot hvert mål og man har ett minutt på å skyte sin pil.
 • Ved uenighet om pilverdier vil majoriteten blant skytterne i gruppen bestemmer verdien, og hvis det er delt avgjørelse (50/50) får pilen den høyeste verdien. Skytternes avgjørelse er endelig. Alle skyttere er med på avgjørelsen. I gull og bronsefinalene er det dommere på hvert mål og er det tvil om pilverdiene er det dommerne som avgjør verdien.
 • Scorekortene skal signeres av både skytter og markør, og dette innebærer at skytteren er enig i de oppførte poengene for hver pil, i totalsummen (lik på begge scorekort), antall 10-ere og 11-ere.
 • Arrangøren er ikke forpliktet til å akseptere eller registrere scorekort som ikke er signert, ikke har totalsum, antall 10-ere og 11-ere, eller matematiske feil.
 • Hvis det blir funnet en uoverensstemmelse mellom de førte scorekortene, blir den markering med lavest poeng ansett som korrekt.
 • For poenglikhet som gjelder adgang til eliminasjonsrunden, avansement videre i matchskytingen eller avklaring av medaljekampen(e) etter en finalerunde blir det ekstraskyting (shoot-off) for å avklare rekkefølgen, uten å ta hensyn til 10-ere og 11-ere.
 • Shoot-off skal finne sted så snart det er praktisk mulig, etter at alle scorekortene for den aktuelle divisjonen er registrert. Skytter som ikke møter fram senest 30 min. etter at hans lagkaptein er informert, ansees å ha tapt ekstraskytingen.
 • Det samme skjer om en skytter og hans lagkaptein har forlatt området til tross for at resultatene ikke er offisielt godkjent, og dermed ikke kan gis beskjed om ekstraskytingen.
 • Shoot-off i kvalifikasjons- og eliminasjonsrunder skal skje på et separat mål lokaliseres nær samlingsområdet.
 • Shoot-off i semifinalen skal skje mot et ekstra mål som skal være gruppe 1 dyr.
 • I en eventuelt shoot-off vinner den eller det laget som har høyest poengsum, er poengsummene like er det pilen som er nærmes senter på hjerte som vinner.
 • Kontroller din buestyrke FØR NM. Denne vil bli kontrollert av dommerne ved TK. Det er kun utstyr som har vært forevist til teknisk kontroll som er lov til å ta med seg ut. Dette gjelder også annet utstyr/hjelpemidler. Husk at du også må få godkjent din kikkert. Den må ha klare linser/ikke strekpunkter eller andre siktepunkter. Laser avstandsmåler er selvfølgelig ikke lov.
 • Dersom du har med deg lagleder, ”mor eller far” eller andre, er det svært viktig å vite at disse kan gjerne hjelpe deg å bære utstyr, være en støtte- og samtalepartner osv., MEN under skyting SKAL de stå bak skiltet med målnummer og all kommunikasjon er forbudt. Brudd vil bli påpekt av dommerne og du kan bli diskvalifisert for juks.
 • Mobiltelefoner, iPod og lignende elektroniske innretninger vil ved bruk i banen bli konfiskert av dommerne.
 • Arrangør har lagt stor vekt på sikkerhet. Det er svært viktig at regelverket er gjort kjent for alle FØR mesterskapet og at de etterleves. Dette gjelder spesielt mht opptrekk som SKAL skje direkte mot mål.
 • Røyking er ikke tillatt i skytebanene, ei heller på trenings- og oppvarmingsområder.
Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Gjennomføring av NM 3D 2016.pdf)Gjennomføring NM 3D 2016336 kB11. jul 2016